Podmínky pro vystavovatele a obchodníky

Výstava se koná v prostorech

360 01 Karlovy Vary
Česká republika

ve dnech 5. – 7. 7. 2019.

Předání výstavního místa je možné 4. 7. 2019 od 16:00 do 20:00 hod. nebo 5. 7. 2019  od 7:00 do 10:00 hod.
Demontáž výstavy – 7. 7. 2019 mezi 17:00 a 19:00 hod.

– Výstava je určena pro umělce – tvůrce originálních autorských medvídků a další umělecké tvorby,  pro výrobce různých předmětů s medvědí tématikou, obchodníky se zbožím uměleckého a suvenýrového charakteru. Jsou vítáni prodejci materiálů pro výrobu medvídků!
– Organizátoři mají právo odmítnout registraci bez udání důvodu.
– Veškeré fotografie a jiné záznamy z výstavy a soutěže pořízené organizátory jsou majetkem organizátora. Vystavovatelé i obchodníci dávají  časově neomezený souhlas s bezplatným použitím vytvořených fotografií a záznamu svých děl pro potřeby prezentace, reklamy, dokumentace a dalších.
Vystavovatel přihlášením na akci souhlasí s využitím kontaktního mailu pro zasílání organizačních údajů před výstavou a dalších sdělení během roku.
Registrační poplatek 1000 Kč / 40 €  je povinný pro všechny vystavovatele a obchodníky. Při zrušení účasti nepodléhá vrácení. Použije se na reklamní a informační účely.
Uzávěrka registrace je 25. června 2019, a to pouze v případě, že nebudou již místa vyprodána
REZERVACE místa proběhne po zaplacení registračního poplatku a vyplnění online formuláře.
ÚČAST na výstavě bude platná až po zaplacení celého poplatku, dle kategorií.

Cena pro VYSTAVOVATELE a OBCHODNÍKY
za výstavní místo po dobu 3 dnů – stůl 120cm x 80 cm + 2 židle: 3500 Kč / 140 €.
Výstavní kostka – pódium (pouze pro vystavovatele): 4000 Kč / 160 €.

– Po vyplnění online formuláře přihlášky k registraci bude účastníkovi vystavena faktura na registrační poplatek, výstavní místo a další služby.
Tato rezervace je platná maximálně 1 měsíc. Pokud v tomto termínu nebude uhrazena celá částka za pronájem výstavního místa a další služby, pořadatel má právo nabídnout místo jinému účastníkovi.
Zrušení účasti na výstavě je možné pouze písemnou formou, a to do 30.4.2019, kdy bude storno poplatek ve výši 50%. Pokud je výpověď doručena později než 30.4.2019 včetně, činí storno poplatek 100% částky.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Platba může být uhrazena převodem na číslo účtu výstavy nebo hotovostně do pokladny výstavy, na což bude pořadatelem vystaveno potvrzení o platbě.
Údaje pro platbu ze zahraničí
Poplatky za platbu ze zahraničí hradí účastník. Kód bankovní operace je: OUR.
V případě, že účastník tyto poplatky neuhradí, budou mu automaticky odečteny z částky jím zaslané a jeho platba bude vedena jako částečná.

POŘADATEL VÝSTAVY
– Poskytne účastníkům výstavní místo, dle dohody uvedené v přihlášce účastníka.
– Zajišťuje vše potřebné k výstavě, propagaci, výrobu a distribuci propagačních materiálů.
– Nenese za celou dobu výstavy odpovědnost za osobní zranění a škody na majetku a škody způsobené vyšší mocí. Exponáty nejsou pořadatelem pojištěny. Vedlejší dohody, dodatky a změny těchto podmínek musí být učiněny písemně, aby byly platné.
– Zabezpečí od 5.7. do 7.7. 2019 mimo otevírací dobu výstavy standardním uzamčením výstavní a soutěžní prostor v hotelu. Nezodpovídá za věci patřící do osobních věcí účastníka výstavy (peníze, cenné papíry, cenné předměty, kreditní karty atd.).
– Nezajišťuje pojištění nebo zvláštní zabezpečení či dozor v prostorách výstavy, každý vystavovatel, obchodník i soutěžící účastnící se soutěžní výstavy a výstavy jako takové, nese zodpovědnost za své zboží a majetek sám.
– Zajistí servis pro vystavovatele – Pravidelné informace před veletrhem e-mailem.
– Zajistí místní překladatele (anglicky, německy, polsky, rusky).
– Zajistí přípitek při slavnostním zahájení.
– Na místě vystavovatel i obchodník obdrží číslo výstavního stolu, 2 volné vstupy – formou náramků.Převod nebo přenechání registračních náramků třetím osobám je porušením Pravidel účasti. Při odhalení se náramek zabavuje a bude uložena pokuta ve výši 5.000 Kč.

VYSTAVOVATEL I OBCHODNÍK JE POVINEN
Obchodník musí veškeré nabízené zboží označit cenami.
– Nést zodpovědnost v případě jakéhokoli přestupku.
– Prezentovat na výstavě výrobky, které souvisí s tématem výstavy.
– Rozložit své výrobky a zařízení expozice pouze na svém vyhraněném  výstavním místě.
– Na konci výstavy předat veškerou výstavbu a vybavení stánku v původním stavu, v případě poškození a znečištění konstrukce a zařízení lepicí páskou je účastník povinen uhradit náklady na opravu poškození a vyčištění znečištěných prvků konstrukce stánku a dalšího vybavení.
– Zajistit trvalou přítomnost svoji nebo svého asistenta na stánku během otevíracích hodin výstavy.
– Dodržovat pravidla sanitární a požární bezpečnosti.
– Zajistit demontáž a odstranění svých exponátů, informační a propagační materiálů z výstavní plochy v době od 17:00 do 19:00 – 7. 7. 2019.
– Neprovádět demontáž a úklid exponátů před 17:00 a jejich odvoz z výstavy před 17:30 7. 7. 2019.
– Neporušovat pravidla výstavy, nerušit ostatní účastníky hlukem, hudbou nebo světelnými efekty.
– Konzultovat předem veškeré propagační aktivity pro návštěvníky s pořadatelem.
– Sjednat písemně s pořadatelem jakékoliv audio nebo pohybující se reklamy mimo prostor výstavního místa účastníka, a to s dostatečným předstihem, aby nedocházelo k rušení ostatních účastníků a návštěvníků.
– Akceptovat, že reklama, která porušuje integritu výstavy, etiky a morálky nebo poškozuje prestiž výstavy a pořadatele, může být zakázána pořadatelem.
– Nevykonávat činnosti, které jsou zakázány nebo jsou v rozporu s platnými právními předpisy.

VYSTAVOVATEL ANI OBCHODNÍK NEMAJÍ POVOLENO
– Poskytovat výstavní prostory třetí osobě bez souhlasu pořadatele.
– Lepit, přitloukat ani jinak poškozovat interiér výstavního sálu.
– Přenášet a přesouvat nábytek bez souhlasu pořadatele.
– Prodávat průmyslové předměty nesouvisejících s tématikou výstavy.
Kouřit: Během výstavy v Alžbětiných Lázních, ve Vánočním domě a v Muzeu medvídků je kouření přísně zakázáno, a to i ve fázi výstavby a demontáže. Děkujeme za pochopení.
– Používat elektrické spotřebiče (např. čajové konvice, žehličky) nebo zdobit výstavní místo balónky plněné heliem.
– Veškeré případné náklady na úklid a likvidaci budou účtovány vystavovateli zpětně.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI - ONLINE FORMULÁŘ
V případě zájmu lze objednat tištěný festivalový katalog.

Cena 250 Kč / 10 €

Prezentace v tištěném  katalogu je možná pro vystavovatele, obchodníky i pro soutěžící vystavovatele, kteří dodají požadované podklady a zaplatí výše uvedený poplatek
do 31. 5. 2018.