Podmínky pro soutěžící 

Soutěž se koná v prostorech

360 01 Karlovy Vary
Česká republika

Předání exponátů do soutěže je možno 4. 7. 2019 od 16:00 do 20:00 nebo 5. 7. 2019  od 7:00 do 10:00. Alžbětiny Lázně
Začátek  5 . 7. 2019 v 10:30Alžbětiny Lázně
–  slavnostní přípitek
– v  11:00 zahájení výstavy pro veřejnost
6. 7. 2019  ve 20:00 ve Vánočním domě a Muzeu medvídků, Studentská 4, Karlovy Vary
vyhlášení vítězů odbornou porotou
7. 7. 2019 v 15:00 Alžbětiny Lázně
vyhlášení výsledků nejhezčí exponát – určeno sečtením hlasů od návštěvníků
Navrácení medvídků je možné 7. 7. 2019 mezi 17:00 a 18:30 hod. Alžbětiny Lázně

– Veškerá pravidla platí i pro kategorii soutěže č. 10.
– Soutěže se mohou účastnit pouze ručně dělaní medvídci, panenky a jiná autorská tvorba, která spadá do některé z uvedených kategorií soutěže.
– Na soutěžních exponátech nesmí být žádný odkaz na tvůrce, medvídek nesmí mít např. web, jméno autora, značka apod.
– Každý ze soutěžících se může prezentovat pouze 2  medvídky v každé ze soutěžních kategorií. V součtu pak může 1 soutěžící, soutěžit maximálně se 3 kusy medvídků, či kombinace jiné autorské tvorby.
Registrace soutěžního medvídka je platná dnem zaplacení platby za registraci do soutěže.
– Pošlete vyplněnou přihlášku do soutěže a 1 až 3 barevné fotografie medvídků autora v elektronické podobě na email: info@teddybearfestival.cz
– Vystavovatel souhlasí s využitím kontaktního emailu pro zasílání organizačních údajů před výstavou a dalších sdělení během roku.
Poslední možná registrace do soutěže je 20.6.2018 do 10:00. V daný den musí být platba připsána na náš bankovní účet a částka musí odpovídat počtu soutěžních medvídků.
– Soutěžící nemohou zasahovat, ani měnit umístění vystavovaných exponátů pro soutěž.
– Organizátoři mají právo odmítnout registraci do soutěže, či určitého medvídka přesunout z 1 soutěžní kategorie do jiné, bez udání důvodu.
– V případě neúčasti na soutěži se soutěžní registrační poplatek nevrací.
– Odborná porota vybere vítěze soutěže v každé kategorii 1., 2. a 3. místo.
– Veškeré fotografie a jiné záznamy ze soutěže a soutěžních medvídků pořízené organizátory jsou majetkem organizátora. Soutěžící dává podpisem přihlášky časově neomezený souhlas s bezplatným použitím vytvořených fotografií a záznamu svých děl pro potřeby prezentace, reklamy, dokumentace a dalších.
– Pořadatel nenese za celou dobu soutěže odpovědnost za osobní zranění a škody na majetku, škody způsobené vyšší mocí. Exponáty nejsou pořadatelem pojištěny. Vedlejší dohody, dodatky a změny těchto podmínek musí být učiněny písemně, aby byly platné.
– Zabezpečení v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli je standardně uzamčením výstavních a soutěžních prostor v hotelu.
– Nezajišťujeme pojištění nebo zvláštní zabezpečení či dozor v prostorách výstavy, každý vystavovatel účastnící se soutěžní výstavy nese zodpovědnost za své zboží a majetek sám.
– Zákaz kouření: Během výstavy v Alžbětiných Lázních, ve Vánočním domě a v Muzeu medvídků je kouření přísně zakázáno, a to i ve fázi výstavby a demontáže. Děkujeme za pochopení.
– Soutěžící přihlášením na akci souhlasí s využitím kontaktního mailu pro zasílání organizačních údajů před výstavou a dalších sdělení během roku.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI - ONLINE FORMULÁŘ
V případě zájmu lze objednat tištěný festivalový katalog.

Cena 250 Kč / 10 €

Možnost prezentace v tištěném katalogu je možná pro vystavovatele, obchodníky i pro soutěžící vystavovatele, kteří dodají požadované podklady a zaplatí výše uvedený poplatek do 31. 5. 2018.